Shintei

Titel:
Shintei : kaitai katei nu aru Chûgoku no keizai oto shakai
Personen:
Wittfogel, Karl August
Verleger:
Tôkyô : Hara Shobô

Externe Angebote