Hanussen

Titel:
Hanussen : en moderne troldsmands livshistorie
Personen:
Frei, Bruno
Wilson, Ernst
Verleger:
København : Frem-Forlag
Jahr:
1934
Umfang:
112 S.

Listeneintrag

Bruno Frei: Hanussen. Strassburg : Ed. Sebastian Brant 1934.

Externe Angebote